GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
 
Púť do Litmanovej
o farnosti

litmanova

Pozývame vás na púť do Litmanovej, ktorá sa uskutoční na Fatimskú sobotu 3. 10. Na púti je možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Svätá liturgia začína o 10.30, pol hodinku pred liturgiou, čiže o 10.00 hodine začne modlitba ruženca. Všetci ste srdečne pozvaní.

 
Farský guláš 2020
o farnosti

Pozývame vás na tradičný "farský guláš" ktorý sa bude tento rok konať na chalupe v Hybiach u rodiny Jezných. Niečo sladké, slané, niečo na pitie, či na zapitie, alebo pomoc s dovozom - odvozom účastníkov, to všetko je vítané.

 

Tešíme sa na vás v sobotu 5 septembra 2020.

  
K posväteniu paschálnych jedál
novinky

Drahí veriaci, bratia a sestry, vyprosujem všetkým pokojné, radostné a požehnané prižitie sviatkov Kristovho vzkriesenia, aby v Ňom sme mali pevnú istotu víťazstva a nádeje nad všetkým v našom živote, čo nám spôsobuje strach, bezmocnosť a neistotu. CHRISTOS VOSKRESE!

Aj keď okolnosti sviatkov sú iné ako po minulé roky, a nie je možné osobne, fyzicky posvätiť paschálne jedlá, požehnám vám vaše pokrmy po veľkonočných obradoch v nedeľu okolo 8.00 hodine v duchovnom spojení s vašimi rodinami. Potom môžete posvätiť si v rodinách podľa priloženej modlitby na posvätenie jedál, ktorá bola uvetejnená v prílohe v predchádzajúcich oznamoch.
Christos Voskrese!
o. Igor
 
Paschálny príhovor vladyku Petra
novinky

Drahí bratia a sestry, milí naši kňazi,
všetci, ktorí sledujete tento krátky pozdrav!

V dejinách ľudstva bolo vždy veľmi dôležité kultové miesto. Ľudia si od nepamäti stavali chrámy, kde mali pocit, že sú blízko Boha. To nie je vôbec zlá myšlienka, ale kresťanstvo a Ježiš Kristus prináša celkom nový pohľad, nový postoj. Častokrát ten prvý postoj, o ktorom hovorím, o tom chrámovom priestore, bol aj zo strany Ježiša Krista kritizovaný. Nemožno žiť nejakým egoistickým, hriešnym spôsobom a potom prísť do chrámu a povedať si ako hovorí prorok: Tu sme v bezpečí.

A dnes sme sa veľmi rukolapne presvedčili o tom, že táto myšlienka a tento názor je veľkou pravdou. Pretože nie chrám nás približuje k Bohu, ale naše srdce, náš osobný vzťah, láska k blížnym, spoločenstvo Cirkvi, spoločenstvo veriacich. A dnes, keď sme donútení, vynechať zo svojho náboženského a kultového života tento priestor, želám vám, aby práve tieto sviatky boli prežívané tak, ako to potom bolo v časoch Ježiša Krista, kde chrám už nebol exkluzívnym a jediným miestom stretnutia sa s Bohom, ale ako hovorí aj prorok: Pán prišiel a spasil vaše rodinné krby, vaše rodinné ohniská.

A toto je ten najsprávnejší spôsob, ako sa dostať do blízkosti Ježiša Krista vzkrieseného. To znamená byť s ním v jednote, s jeho názormi, s jeho myšlienkami, s jeho životom, s jeho postojmi. A pokiaľ, dá Boh, že sa táto nepríjemná situácia  skončí a my to potvrdíme účasťou v eucharistickom spoločenstve, bude to niečo navyše alebo niečo skutočne podstatné, a uskutoční sa to v našich srdciach, uskutoční sa to v našom spoločenstve. Kiež by sme na ten spev, na ten pozdrav, ktorý budeme počas týchto sviatkov a potom po nich stále zdôrazňovať – Christos voskrese! – mali naň skutočne tú odpoveď: Pán naozaj vstal z mŕtvych! Prežili sme to v rodinách, prežili sme to v spoločenstvách, prežili sme to doma. A teraz môžeme ísť do chrámu, aby sme tu zvelebovali Boha, ďakovali mu za to, že on vstúpil do našich problémov, do nášho utrpenia, do našich hriechov a priniesol nám úplne nový život, život večný, život bez konca, život v radosti.

Christos voskrese!

vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Video

 
Sviatosť zmierenia
novinky

Drahí veriaci, bratia a sestry, zajtra v utorok 7.4. budem vysluhovať sviatosť zmierenia s udelením Eucharistie v našej kaplnke v čase od 15.00 do 17.00 hodiny. Prosím o dodržanie hygienických predpisov: mať rúško na tvári, vstupovať po jednom, na spoveď čakať buď na chodbe alebo vonku v podchode v odstupoch od seba na vzdialenosť 2 metre. Prajem požehnaný čas Svätého a Veľkého Týždňa.

o. Igor.

 
Liturgické usmernenie na sviatky Paschy
novinky

Drahí veriaci, bratia a sestry, keďže sviatky Veľkej noci nebudeme môcť sláviť tak ako každoročne, hlavné slávenie sa tak presúva na domáce slávenie v rodinách. Pripájam v prilohe liturgickú pomôcku na slávenie Veľkého piatku a posvätenie paschálnych jedál. Ostatné liturgické texty sa spolu v rodine môžete modliť z brožurky "Christos Voskrese", tak ako sme sa zvykli modliť v kaplnke (resp. podľa vlastného výberu textov z jednotlivých dni). Ohľadom sv.spovede ešte dám oznam na našu stránku. Prajem všetkým požehnanú Kvetnú nedeľu,

o. Igor.

 

Usmernenie  3. 4. 2020 | uctenie-plascanice-bez-knaza | posvatenie-paschalnych-pokrmov-bez-knaza

 
Kvetná nedeľa
novinky

Milí veriaci, bratia a sestry! Blíži sa Kvetná nedeľa a keďže situácia nám nedovoľuje ju sláviť ako každý rok, a je zvykom v túto nedeľu svätiť bahniatka, posielam pre rodiny a tiež pre tých, ktorí žijú sami, modlitbu na posvätenie bahniatok. Pozrite si prílohu. Pozrite si tiež, prosím, v prvých prílohách o usmernení slávení nedele, ako sláviť nedeľu v rodinách v tomto čase  karantény. Modlime sa navzájom ako jedno spoločenstvo, v jednom Duchu. Prajem všetkým veľa trpezlivosti, odovzdanosti do Pánovej vôle a zdravie,

o. Igor

 
Svätá liturgia a spovede
novinky

Bratia a sestry, v nedeľu 29.3. na 5.pôstnu nedeľu bude svätá liturgia za zatvorenými dverami o 10.30 hodine. Pozývam k zjednoteniu sa vo Svätom Duchu. Počas Veľkého a Strastného týždňa budem spovedať v utorok, stredu a štvrtok. Čas spovedania upresním včas. Budú napísané aj podmienky spovedania podľa dekrétu Penitenciárie z Ríma,

o. Igor.

 
Liturgické slávenia - Veľký svätý týždeň
o farnosti

Bratia a sestry, z nášho Eparchiálneho úradu sme dostali usmernenia na liturgické slávenia a prípravu na Veľký svätý týždeň a sväté trojdnie. Prosím, aby ste si to prečítali a aj tomto duchu sme mohli sláviť tieto sviatky za týchto mimoriadnych podmienok. Prosím, pozrieť priložené inštrukcie. Dúfam, že nám Pán pomôže aj za takýchto okolností prežiť požehnaný čas a mať spokojnosť v srdci a duchu,

o. Igor

Usmernenie k sláveniu sviatosti zmierenia a Paschy

Inštrukcie_Kongregácie_pre východné_cirkvi_na_Paschu-2020_SK

dekret_penitenciaria_covid_preklad_kbs

 
Pozvanie na spoločnú modlitbu
o farnosti

Bratia a sestry, dnes sme pozvaní na spoločnú modlitbu s pápežom Františkom, počas ktorej udelí svoje požehnanie spojené s odpustkami. Môžeme to sledovať v televízii LUX. Viac informácií tu.

o. Igor.

 
Oznam pre farské spoločenstvo
o farnosti

V čase tejto pandémie sa môžeme v našich rodinách modliť aj túto modlitbu

 

 

 
Liturgické slávenia
o farnosti

Podľa prípisu z eparchiálneho úradu v Bratislave listu č. 125/2020, na základe rozhodnutia KBS, sa predlžuje súčasný stav nekonania verejných bohoslužieb do 31.marca.

Náš eparcha vladyka Peter je s nami spojený v modlitbách. Verím, že aj my všetci navzájom.

 
List Vladyku Petra
novinky

Vladyka Peter vydal Vzhľadom k zrušeniu slávenia verejných bohoslužieb v čase od 10. 03.2020 do 23. 03. 2020 list, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

 
KBS vydala stanovisko k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
novinky

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Zdroj: TK KBS

 
Odpustová slávnosť
o farnosti

V nedeľu 8. decembra sa konala v našej farnosti v Liptovskom Mikuláši odpustová slávnosť pri príležitosti patróna farnosti svätého Mikuláša. Na túto našu slávnosť prijal pozvanie bratislavský vladyka Peter Rusnák a tiež o. Marián Sabol s manželkoul, farár v Telgárte a zároveň banskobystrický protopresbyter. Vo svojej homílii vladyka Peter povedal, že blaženejšie je dávať ako prijímať, ale aby to dávanie pre druhých bolo spojené s božou láskou v srdci a nezištnosťou. Tak ako svätý Mikuláš, aj my sme pozvaní mať tento postoj srdca a práve Boh v ňom ukazuje, že je to možné pre každého pokrsteného. Ako sa spieva v tropári toho svätého, Boh ho nám dáva ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. Preto je aj na rodičoch, aby od mala viedli svoje deti k svätosti a zdržanlivosti vo zväzku viery. Po liturgickej oslave sa veriaci a hostia presunuli spolu s vladykom Petrom do blízkeho katolíckeho domu, kde pokračovala oslava pri stole plnom dobrôt, ktoré pripravili veriaci farnosti. Túto oslavu obohatili aj naše deti svojím kultúrnym programom.

<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL